Nanny Stockholm stödjer Plan Internationals arbete med att kämpa för utsatta barn i 51 av världens fattigaste länder. Plan International arbetar vi för att alla ska respektera barn, lyssna på dem och försvara deras rättigheter. Genom utbildning, sjukvård, en trygg skola och respekt kan de ta sig ur fattigdom och växa upp till hela och starka människor. Och genom att engagera barnen i varje projekt så får de chans att vara med och påverka sin framtid på lång sikt.